Mesajlar "IMF" Etiketli

Ev Servet İtalyan beşinci

Uluslararası Para Fonu, Küresel Finansal İstikrar Raporu (pdf formatında burada mevcuttur) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İtalyan aileleri mali zenginlik dünyada beşinci sırada yer almaktadır. 2010 yılında, emeklilik fonları, devlet tahvili ve hisse senedi üzerinden hesaplanan İtalyan hane, finansal servet GSYİH'nın 234% eşittir [...]