Nisan 2012 için Arşiv

Ev zenginlik İtalyan beşinci

Uluslararası Para Fonu, Küresel Finansal İstikrar Raporu (burada mevcut PDF formatında) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İtalyan hane mali zenginlik için dünyada beşinci sırada bulunmaktadır. Emeklilik fonları, devlet tahvili ve 2010 yılında özkaynak hesaplanan İtalyan hanehalkı finansal servet GSYİH'nın 234% eşittir [...]