Aralık 2010 için Arşiv

İtalya Bankası, İtalyan hanehalkı servetinin 9.500 milyar euro tutarında

2009 yılı sonunda İtalyan ailelerin elinde İtalya'da brüt zenginlik Bankası tarafından yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 9.5 trilyon (9448000000000 € hassas olması) olarak tahmin edilmiştir, net servet 350 000 hakkında, 8.6 trilyon Euro olarak tahmin edilmiştir aile başına euro. 2009 yılı sonunda bir zenginlik 1% .1 [...] artarak