8 Haziran 2009 için Arşiv

AB ülkeleri sosyal koruma GSYİH'nın% 26.9 geçirdim

Yayınlanan bir Eurostat raporuna göre 2006 yılında 27 Avrupa Birliği ülkeleri birkaç gün önce sosyal koruma GSYİH'nın% 26.9 geçirdi. 2005 ve 2004 yılında, 27 AB ülkelerinde sosyal koruma harcamaları 2003 yılında gayri safi yurtiçi hasıla% 27,1 'e eşit olduğunu [...]