Inlägg taggade "Storbritannien"

Hushåll Rikedom Italienska sjunker till 8619 miljarder av euro

Den italienska hushållens förmögenhet faller än tidigare år. Detta är vad avslöjar en studie från Italiens centralbank. Under 2011 den italienska hushållens förmögenhet har nått € 8619000000, motsvarande drygt 140.000 € per capita, och 350.000 € per hushåll. Av dessa 8619 miljoner till 62,8% är [...]

Italiens centralbank, den italienska hushållens förmögenhet uppgick till 9.500 miljarder euro

Enligt en studie från Italiens centralbank brutto rikedomar i händerna på italienska familjer i slutet av 2009 uppskattades till omkring 9.500 miljarder euro (9448 miljarder för att vara exakt), var den nettoförmögenhet uppskattas till € 8600000000000, cirka 350 000 euro per familj. Rikedomen i slutet av 2009 ökade 1,1% [...]

Euroområdet BNP föll med 2,5% under första kvartalet 2009

BNP i euroområdet (EU-16) minskade med 2,5% under första kvartalet 2009 jämfört med föregående kvartal, medan BNP i EU-länderna (länderna i euron och de länder som inte inför euron) minskade med 2,4%. Rapporterades av den europeiska statistikkontor Eurostat. I Italien föll BNP [...]

BNP per capita, Italien trettonde plats i Europa

Italien är på trettonde plats i Europa för BNP per capita, är vad som framgår av de preliminära beräkningar för 2008 europeiska statistikbyrå Eurostat. Vid utarbetandet rankingen anses BNP per capita i köpkraftsstandard (köpkraftsstandarder). Med tanke på BNP per capita i EU är lika med 100 [...]

Skattebördan, Italien femte i Europa

Enligt en rapport som presenteras nyligen av Eurostat, är Italien på femte plats i Europa för skattebördan. Skattetrycket i Italien nådde 43,7% av BNP, jämfört med ett genomsnitt av de 27 länderna i EU på 39,8% och ett genomsnitt av de 16 länderna i euro med 40,4%. Skattetrycket i Italien [...]

Euroområdet BNP faller

Enligt Eurostat, Europeiska statistikkontoret, BNP i euroländerna sjönk med 2,5% under de första fyra månaderna 2009 jämfört med samma period 2008. Det är den största nedgången sedan födelsen av euroområdet. Nedgången i BNP i Europeiska unionen (EU-27) var i stället för 2,4%. Nedgången i BNP [...]

Kinas BNP överstiger Tyskland

Enligt officiell statistik revideringar spred några dagar sedan det nationella statistikkontor Pekings BNP (bruttonationalprodukt) i Kina under 2007 uppgick till 25,7 miljarder yuan, eller ungefär $ 3,500 miljarder. Högre än BNP i Tyskland 2007, som uppgår till 3,3 biljoner dollar. På detta sätt Kina [...]