Inlägg taggade "Motorola"

Krisen påverkar också företag High Tech

Den ekonomiska krisen pågår börjar skörda offer även i High Tech. Seagate har nyligen aviserat en minskning på 6% av arbetskraften (ca 3000 uppsägningar) och minska löner till sina tjänstemän med upp till 25%. Seagate räknar med att återvinna 130.000.000 € per år tack vare omstruktureringen, [...]