Inlägg taggade "High Tech"

Krisen påverkar även företag High Tech

Den ekonomiska krisen för närvarande är börjar att skörda offer även i High Tech. Seagate har nyligen aviserat en sänkning med 6% av arbetskraften (ca 3.000 uppsägningar) och minska löner till sina tjänstemän med upp till 25%. Seagate räknar med att återvinna 130.000.000 € per år tack vare omstruktureringen, den [...]