Inlägg taggade "Storbritannien"

Rikedomen av italienska hushåll sjunker till 8619 miljarder av euro

Rikedomen av italienska hushållen ned jämfört med tidigare år. Det är det som avslöjar en studie av Bank of Italy. Under 2011 har den italienska hushållens förmögenhet nådde € 8619000000, motsvarande drygt 140.000 € per capita, och 350 tusen euro per familj. Av dessa 8619 miljoner på 62,8% är [...]

Italienska femtedel för hushållens förmögenhet

Enligt en studie av Internationella valutafonden, Global Financial Stability Report (finns här i PDF-format), är italienska hushåll rankad femma i världen för finansiella förmögenhet. Den finansiella förmögenhet av italienska hushåll, beräknat på pensionsfonder, statsobligationer och eget kapital under 2010 motsvarar 234% av BNP [...]

Cameron: "stor skuld, med tanke på år av uppoffringar"

I en intervju med Sunday Times, den nya premiärministern David Cameron engelska förebådar år av uppoffringar för Storbritannien "Det finns en stor skuld som måste åtgärdas. Håll tummarna och väntar på tillväxt och hoppas att göra det är inte ett svar "" En av de mest chockerande sakerna är omfattningen av den ränta vi betalar på [...]

Växande BNP i euroområdet

Under första kvartalet 2010 var BNP i euroområdet och EU ökade med 0,2% jämfört med föregående kvartal, eftersom den avslöjar en rapport från Eurostat. Jämfört med första kvartalet föregående års BNP i euroområdet ökade med 0,6% i EU, var ökningen 0,5%. I Frankrike ökade BNP i [...]

Euroområdet, är arbetslösheten 10,1%

Det Arbetslösheten i euroområdet har nått 10,1% i april, jämfört med 10% föregående månad, 0,9% mer än i april 2009 (då den var 9,2%). Detta är vad som framgår av en rapport från Eurostat. Arbetslösheten i EU har nått 9,7% i april, samma nivå som föregående månad, [...]

Euroområdet, underskott / BNP under 2009 nådde 6,3%

Underskottet / BNP under 2009 nådde 6,3%, jämfört med 2% under 2008 i euroområdet och 6,8%, jämfört med 2,3% 2008, i Europeiska unionen. Detta indikeras av en rapport från Eurostat. Särskilt bruttonationalprodukten till marknadspris i euroområdet (16 länder i euro) under 2009 nådde över [...]

Italien i PIIGS?

Under de senaste dagarna drabbats av de europeiska aktiemarknaderna stora förluster, för att tynga de europeiska marknaderna gäller räkenskaperna för vissa EU-länder. Inledningsvis, det land som väckte störst intresse var Grekland. Grekland har lagts till i de sista dagarna Spanien och Portugal. EU: s kommissionär för ekonomiska frågor [...]

Växande hushållens skuldsättning italienska

Den totala skuldsättning av italienska familjer har ökat under 2009 överträffa € 524.000.000.000, visar en studie från Cgia Mestre. Genomsnittliga skulden per hushåll var 21.270 euro. I övriga Europa är dock situationen värre än den italienska. I Spanien nådde hushållens skulder 896.700.000.000 [...]

Kina blev världens största exportör, efter Tyskland

Kina har blivit världens främsta exportör träffar Tyskland. Enligt uppgifter från den federala statistikbyrån i Wiesbaden Tyskland under de första 11 månaderna 2009, tyska exporten uppgick till € 734.600.000.000, vilket motsvarar 1,050 miljarder dollar (exporten under november ökade med 1% .6 avseende [...]

Inom EU är främmande 6% av befolkningen

Enligt en rapport från Eurostat den 1 januari 2008 i de 27 EU-länderna var 30,8 miljoner utländska medborgare. Av dessa är 11,3 MSEK är medborgare i ett EU som är bosatta i ett annat EU-land, medan resterande 19,5 miljoner är invandrare. Av de 19.500.000-6.000.000 icke EU-medborgare som kommer från [...]

2 Sida 1 av 2 1 2