Euroområdet BNP ned 2,5% under det första kvartalet 2009

BNP i euroområdet (EU-16) minskade med 2,5% under det första kvartalet 2009 jämfört med föregående kvartal, medan BNP i Europeiska unionen (euroländerna och de länder som inte antar euron) minskade med 2,4%. En rapport är det är det europeiska statistikkontoret, Eurostat.
I Italien sjönk BNP med 2,6% under det första kvartalet jämfört med föregående kvartal var nedgången i Frankrike 1 .2%, Tyskland 3,8%, Storbritannien 2,4%. I USA var minskningen 1 .4%, Japan 3,8%.
Jämfört med samma kvartal 2008, är nedgången ännu större betydelse för länderna i euroområdet, EU-16, var det en minskning med 4,9% för länderna i Europeiska unionen, EU-27, har det skett en nedgång på 4,7%.
I Italien föll BNP med 6% jämfört med samma kvartal 2008, i Frankrike, var minskningen 3,2%, Tyskland 6,9%, Storbritannien 4,9%. I USA var minskningen 2,5%, Japan 8% .4.

Under första kvartalet 2009 sjönk hushållens konsumtionsutgifter med 0,5% i euroområdet och med 0,6% i EU. I Italien var nedgången 1% i Storbritannien, var nedgången 1 0,3%, Japan 1 .1%, i Frankrike, hushållens slutliga konsumtion ökade med 0,2%, i Tyskland steg med 0,5% i USA på 0,3%.

Investeringarna under första kvartalet 2009 minskade med 4,1% för euroområdet (EU-16) och 4,5% för EU-länderna (EU-27). I Italien var nedgången 5%, Frankrike 3,2%, Tyskland 7,9%, Storbritannien 7,5%, Japan 6,7%, USA 9,6%.

Exporten under första kvartalet 2009 minskade med 8, 8% i euroområdet och med 8, 3% i EU. I Italien sjönk med 11 0,8%, Frankrike 6,4%, Tyskland 9,7%, Storbritannien 6,9%, US 8 0,7% och Japan 26%.

Importen under första kvartalet 2009 minskade med 7,6% i euroområdet och med 7,8% i EU. I Italien sjönk med 9,2%, Frankrike 5,3%, Tyskland 5,4%, Storbritannien 6,7%, USA 10,7% och Japan 15%.

Var sällskaplig, Share!

Var sällskaplig, Share!


Lämna ett svar

:alien::angel::angry::blink::blush::cheerful::cool::cwy::devil::dizzy::ermm::face::getlost::biggrin::happy::heart::kissing::lol::ninja::pinch::pouty::sad::shocked::sick::sideways::silly::sleeping::smile::tongue::unsure::w00t::wassat::whistle::wink::wub: