Arkiv för 10 Juni 2009

E 'född Chrysler

Avtalet mellan Fiat och Chrysler var officiellt avslutades idag. Efter överklagande i helgen av några pensionsfonder från Indiana var respit från Högsta domstolen i USA, de två företagen gett grönt ljus till avtalet. Enligt domstolen i New York [...]

Bredband år 2012, till 1470000000 € anslås

Den biträdande minister för ekonomisk utveckling med ansvar för kommunikationer, meddelade Paolo romska en plan för statliga ingripanden som syftar till att utvidga bredband i hela Italien i slutet av 2012. Det finns för närvarande cirka 7,5 miljoner italienare, 12%, utan tillgång till bredband. För att avbryta [...]

Facebook hämtar domänen. Com

Tvistlösningen Center domäner (CRDD) meddelade att han hade flyttat till Facebook domänen. "Det", som var föremål för "cybersquatting". Förfarandet för omfördelning domänen varade bara 40 dagar och inom 30 dagar från italienska användarna kan komma åt direkt via Facebook webbplatsen facebook.it. Även i detta fall [...]