Europaparlamentsvalet 2009, slutresultatenDe släpptes den slutliga resultaten av valen till Europaparlamentet som hölls i Italien den 6 och 7 juni 2009.
Väljarna var 32.659.162, vilket motsvarar 66,46% av väljarna (49.135.080). Valdeltagandet har minskat med 6,62% jämfört med Euro 2004, och nästan 14% jämfört med politik 2008 (Senate, House). Blanka röstsedlar var 989.439 (3,02%), den bortskämda valsedlarna 1.098.281 (3,36%), sammanhang fliken och ofördelade 7.360 (0,02%).
The People of Freedom är den part som samlat flest röster, 10.778.823, en 35,26% (minskning med 2% jämfört med politik 2008 och en ökning med 2,85% jämfört med 2004 års europeiska) och 29 platser av 72 som hör till Italien, till Europaparlamentet, följ Demokratiska partiet med 7.989.203 röster (26,13%, en minskning med 7% jämfört med den politik som 2008, däremot, där det föreföll tillsammans med den radikala, och föll med nästan 5% Europaparlamentet 2004) och 22 platser. Lega Nord med 3.124.577 röster (10,22%, en ökning med nästan 2% jämfört med politik 2008 och en ökning med 5,25% jämfört med 2004 års europeiska) och 9 platser, listan Di Pietro Italien av värden i 2441. 550 röster (7,98%, en ökning med 3,6% jämfört med 2008 politik, och en ökning med 5,85% jämfört med Europa 2004) och 7 platser, Unionen Center med 1.993.300 röster (6,52%, en ökning med 0,9 % i förhållande till politiken 2008, och en ökning med 0,63% jämfört med 2004 års europeiska) och 5 platser, och sedan de övriga parter som inte har godkänts i dammen med 4%.

Europaparlamentet 2009

Fest Röster % Säten Politik 2008 Europaparlamentet 2004
People of Freedom (PDL) 10.778.823 35,26 29 -2% 2,85%
Demokratiska partiet (PD) 7.989.203 26,13 22 -7% -5%
League 3.124.577 10:22 9 2% 5,25%
Di Pietro Italien Värderingar 2.441.550 7,98 7 3,6% 5,85%
Union Center 1.993.300 6:52 5 0,9% 0,63%


Också offentliggjort listan, preliminära, valda:
Magdi Allam Christian (UDC)
Gabriele Albertini (PDL)
Roberta Angelilli (PDL)
Alfredo Antoniozzi (PDL)
Raphael Baldassare (PDL)
Francesca Balzani (Pd)
Sergio Antonio Berlato (PDL)
Luigi Berlinguer (Pd)
Silvio Berlusconi (PDL, som valdes i 5 distrikt)
Vito Bonsignore (PDL)
Mario Borghezio (Lega Nord)
Rita Borsellino (Pd)
Umberto Bossi (Lega Nord, som valdes i 3 distrikt)
Antonio Cancian (PDL)
Salvatore Caron (Pd)
Carlo Casini (UDC)
Sergio Cofferati (Pd)
Lara Comi (PDL)
Silvia Costa (Pd)
Andrea Cozzolino (Pd)
Rosario Crocetta (Pd)
Francesco de Angelis (Pd)
Paolo De Castro (Pd)
Luigi De Magistris (IDV, valdes i 4 distrikt)
Ciriaco De Mita (UDC)
Antonio Di Pietro (IDV, valdes i 3 distrikt)
Leonardo Domenici (Pd)
Herbert Dorfman (SVP)
Charles Fidenza (PDL)
Lorenzo Fontana (Lega Nord)
Elisabetta Gardini (PDL)
Roberto Gualtieri (Pd)
Ignazio La Russa (PDL)
Giovanni La Via (PDL)
Clemente Mastella (PDL)
Barbara Matera (PDL)
Walter Mauro (PDL)
Erminia Mazzoni (PDL)
Guido Milana (Pd)
Tiziano Motti (UDC)
Alfredo Pallone (PDL)
Pierantonio Panzeri (Pd)
Aldo Patriciello (PDL)
Mario Pirillo (Pd)
John Xavier Furio Pittella (Pd)
Vittorio Prodi (Pd)
Fiorello Provera (Lega Nord)
Enzo Rivellini (PDL)
Francesco Saverio Romano (UDC)
Licia Ronzulli (PDL)
Potito Salatta (PDL)
Matteo Salvini (Lega Nord)
Amalia Sartori (PDL)
David Sassoli (Pd)
Giancarlo Scott (Lega Nord)
Marco Scurria (PDL)
Debora Serracchiani (Pd)
Sergio silvestris (PDL)
Francesco Speroni (Lega Nord)
Gianluca Susta (Pd)
Patrizia Toia (Pd).
Några av de valda väljs i olika distrikt, kommer listan att bli förändringar på grund av undantaget från vissa att bli vald som italienska parlamentsledamöter kan redan vara för ledamöter och valet att de utvalda skall utföra i flera distrikt som område representerar.
Utifrån dessa val kommer att fiskas ut några av de kandidater som inte valts.Aktie:
 • OKNotizie
 • Wikio IT
 • Digg
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • Yahoo! Bookmarks
 • Live
 • Technorati
 • Diggita
 • Twitter
 • Identi.ca
 • Tumblr
 • Posterous
 • Facebook
 • FriendFeed
 • HelloTxt
 • Ping.fm
 • Suggest to Techmeme via Twitter
 • Diigo
 • MySpace
 • Yahoo! Buzz
 • MisterWong
 • MSN Reporter
 • Upnews
 • Segnalo
 • Fai.Info
 • LinkedIn
 • Propeller
 • SphereIt
 • Netvibes
 • BlinkList
 • blogmarks
 • DZone
 • NewsVine
 • Reddit
 • Simpy
 • Slashdot
 • StumbleUpon
 • BarraPunto
 • Blogosphere News
 • Sphinn
 • Netvouz
 • Turn this article into a PDF!
Liknande Post:

Lov en Svara

: Alien:: Angel:: Angry:: Blink:: Blush:: Cheerful:: Cool:: CWY:: Devil:: Yr:: Ermm:: Face:: Getlost:: Biggrin:: Happy:: Heart:: Kissing:: Lol:: Ninja:: Pinch:: Pouty:: Sad:: Chockade:: Sick:: Sidled:: Silly:: Sleeping:: Smile:: Tongue:: Unsure:: W00t:: Wassat:: Whistle:: Wink:: Cry: