Debian 5.0 Release Candidate 2

Det tillkännagavs i går den andra release-kandidaten för Debian 5.0.
Du kan ladda ner från denna sida eller direkt från dessa länkar:
debian-Lenny-DI-RC2-i386-netinst.iso (150 MB)
debian-Lenny-DI-rc2-amd64-netinst.iso (131MB).
Listan över kända problem i den här utgåvan kandidat finns på denna sida.
Den slutliga utgåvan av Debian 5.0 "Lenny" ges i juni 2009, [...]