Posty oznaczone "włoska"

Gospodarstw domowych Wealth Włoski spada do 8,619 bilionów euro

Włoski bogactwa gospodarstw domowych spada, niż w latach poprzednich. To jest to, co ujawnia badanie przeprowadzone przez Bank Włoch. W 2011 roku włoski bogactwa gospodarstw domowych osiągnęła 8619000000 euro, czyli nieco ponad 140 tysięcy euro na mieszkańca, a 350.000 euro na gospodarstwo domowe. Z tych 8619000000 w 62,8% są [...]

Włoski piąty do zamożności gospodarstw domowych

Według badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Globalnego Raportu o stabilności systemu finansowego (dostępny tutaj w formacie pdf), włoskie rodziny są na piątym miejscu w świecie bogactwa finansowego. Majątek finansowy włoskich gospodarstw domowych, w przeliczeniu na fundusze emerytalne, obligacje rządowe i akcje, w 2010 roku wynosi 234% PKB [...]

95% firm zatrudnia mniej niż 10 pracowników

Włochy to kraj małych (i średnich) przedsiębiorstw. Aby potwierdzić badanie Istat 2009, że 95% włoskich firm zatrudnia mniej niż 10 pracowników (mikroprzedsiębiorstw) i zatrudnia 47% całkowitego zatrudnienia, a 65,2%, o 3 mln firm, nie ma żaden pracownik. Firmy działające w branży i [...]

Bogactwo włoskich gospodarstw domowych wzrósł do 9,732 miliardów euro

Włoski bogactwa gospodarstw domowych osiągnęła 9,732 miliardów euro w 2010 roku, ze średnią roczną wzrostu 2,83% w latach 2003-2010, według badań od obserwatorium PricewaterhouseCoopers i Uniwersytetu w Parmie. 37,29% z tego bogactwa, w wysokości 3,63 bilionów euro, składa się z aktywów finansowych (w 2003 roku było to [...]

Bank Włoch, włoski bogactwa gospodarstw domowych wyniosły 9500 mld euro

Według badania przeprowadzonego przez Bank Włoch bogactwo brutto w rękach włoskich rodzin na koniec 2009 roku szacuje się na około 9500 mld euro (9448000000000 być precyzyjne), bogactwo netto oszacowano na poziomie 8,6 biliona euro, o 350 000 euro za rodzinę. Bogactwo na koniec 2009 roku wzrosła o 1,1% [...]

Podatki lokalne, każdy obywatel płaci 2364 euro rocznie

Średnie podatki lokalne płacone przez każdego obywatela zwykłych włoskich regionach wyniosła w 2008 roku, do 2364 euro. Z tych 2364 euro, 1932 euro związane są z podatków w regionie, 344 euro w podatkach dla Gminy i 88 euro w podatkach w prowincji. Dane są wynikiem badania [...]

Obciążenia podatkowe w rzeczywistym Włoszech 52%

Według badań przeprowadzonych przez CGIA Mestre realne obciążenie podatkowe we Włoszech w 2009 roku wyniósł 51,9%, znacznie więcej niż 43,2% przedstawionej przez Istat. Dział badań rzemieślników Mestre przybył na tym rysunku zabierając stosunek podatku dochodów PKB, który określa obciążeń podatkowych, gospodarki podziemnej. Km² fakt, zastosowanie znajdują ogólne zasady dyktowane przez [...]

Rośnie PKB w strefie euro

W pierwszym kwartale 2010 roku PKB w strefie euro i UE wzrosła o 0,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału, jest to, co ujawnia raport Eurostatu. W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, PKB w strefie euro wzrósł o 0,6%, w UE, wzrost wyniósł 0,5%. We Francji, PKB wzrósł w [...]

Strefa euro bezrobocie sięga 10,1%

Stopa bezrobocia w strefie euro osiągnęła 10,1% w kwietniu w porównaniu do 10% w poprzednim miesiącu, o 0,9% więcej niż w kwietniu 2009 roku (kiedy to było 9,2%). Widać to raportu Eurostatu. Stopa bezrobocia w UE wyniosła 9,7% w kwietniu, na tym samym poziomie z poprzedniego miesiąca, [...]

Strefa euro, wskaźnik deficytu / PKB w 2009 roku wyniósł 6,3%

Wskaźnik deficytu / PKB w 2009 roku wyniósł 6,3%, w porównaniu do 2% w 2008 roku, w strefie euro i 6,8%, w porównaniu do 2,3% w roku 2008, w Unii Europejskiej. To ujawnia raportu Eurostatu. W szczególności, produkt krajowy brutto w cenach rynkowych w euro (16 krajów euro) osiągnęła w 2009 akcji [...]

2 3 Strona 1 z 3 1 2 3