Posty oznaczone 'Niemcy'

Bogactwo włoskich gospodarstw domowych spada do 8,619 bilionów euro

Bogactwo włoskich gospodarstw domowych w dół w stosunku do poprzednich lat. To jest to, co ukazuje opracowanie Banku Włoch. W 2011 roku, włoski bogactwa gospodarstw domowych osiągnęła 8,619 miliardów euro, czyli nieco ponad 140 tysięcy euro na głowę mieszkańca, a 350 tysięcy euro za rodzinę. Z tych 8619000000 na 62,8% są [...]

Włoski piąty bogactwa gospodarstw domowych

Według badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Global Financial Stability Report (dostępny tutaj w formacie PDF), włoskie gospodarstwa domowe są na piątym miejscu w świecie bogactwa finansowego. Bogactwo finansowe włoskich gospodarstw domowych, w przeliczeniu na fundusze emerytalne, obligacje rządowe i kapitałów własnych w 2010 roku wynosi 234% PKB [...]

Bank Włoch, włoski bogactwa gospodarstw domowych wyniosła 9,500 mld euro

Według badań przeprowadzonych przez Bank Włoch, bogactwo brutto w rękach włoskich gospodarstw domowych na koniec 2009 r. szacuje się na około 9500 miliardów (€ 9448000000000 być precyzyjne), bogactwo netto oszacowano na 8,6 bilionów euro, około 350 tysięcy euro za rodzinę. Bogactwo na koniec 2009 roku wzrosła o 1% 0,1 [...]

Rosnący PKB w strefie euro

W pierwszym kwartale 2010 roku PKB w strefie euro i UE wzrósł o 0,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak ujawnia raport Eurostatu. W porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku PKB w strefie euro wzrósł o 0,6% w UE, wzrost wyniósł 0,5%. We Francji, PKB wzrósł w [...]

Strefa euro, stopa bezrobocia wynosi 10,1%

Stopa bezrobocia w strefie euro osiągnęła 10,1% w kwietniu w porównaniu z 10% w poprzednim miesiącu, 0,9% więcej niż w kwietniu 2009 r. (kiedy to było 9,2%). To jest to, co wyłania się z raportu Eurostatu. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej osiągnie 9,7% w kwietniu, taki sam poziom jak w poprzednim miesiącu, [...]

Strefa euro, wskaźnik deficytu / PKB w 2009 r. wyniósł 6,3%

Wskaźnik deficytu / PKB w 2009 r. wyniósł 6,3%, w porównaniu z 2% w 2008 r. w strefie euro i 6,8%, w porównaniu do 2,3% w 2008 r., w Unii Europejskiej. Informuje o tym raport Eurostatu. W szczególności, produkt krajowy brutto w cenach rynkowych w strefie euro (16 krajów euro) w 2009 r. wyniósł ponad [...]

Włochy w PIIGS?

W ostatnich dniach europejskie rynki akcji poniósł ciężkie straty, ważyć na rynkach europejskich dotyczy rachunków niektórych krajach Unii Europejskiej. Początkowo, kraj, który budzi największe obawy była Grecja. Grecja, które zostały dodane w ostatnich dniach Hiszpanii i Portugalii. Komisarz UE ds. gospodarczych [...]

Włoski rosnące zadłużenie gospodarstw domowych

Całkowite zadłużenie włoskich rodzin wzrosła w 2009 r. przekraczając 524 miliardów euro, ujawnia badanie przez Cgia Mestre. Średnie zadłużenie na gospodarstwo domowe było 21.270 euro. W pozostałej części Europy, jednak sytuacja jest gorsza niż włoski. W Hiszpanii, zadłużenie gospodarstw domowych osiągnął 896700000000 [...]

Chiny stały się największym eksporterem na świecie, po Niemczech

Chiny stały się największym na świecie eksporterem wyprzedzając Niemcy jeden. Według danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w Niemczech w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2009 roku niemiecki eksport wyniósł 734,6 miliardów euro, czyli 1050 mld dolarów (eksport w listopadzie wzrosła o 1% 0,6 szacunek [...]

W UE, 6% populacji jest obcy

Według raportu Eurostatu 1 stycznia 2008 r. w 27 krajach UE było 30,8 mln cudzoziemców. Spośród nich 11,3 mln to obywatele UE zamieszkałego w innym państwie członkowskim UE, a pozostałe 19,5 mln to imigranci. Z 19,5 mln do 6 milionów obywateli spoza UE pochodzących z [...]

2 3 Strona 1 z 3 1 2 3