Θέσεις Tagged "Πρόνοια"

Οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν 26,9% του ΑΕΠ για την κοινωνική προστασία

Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Eurostat στις τελευταίες ημέρες οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2006 δαπανήθηκαν 26,9% του ΑΕΠ για την κοινωνική προστασία. Το 2005 και το 2004, οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία στις 27 χώρες της ΕΕ ήταν ίσο με το 27,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2003 ήταν η [...]