Θέσεις Tagged "Φόροι"

Οι τοπικοί φόροι, κάθε πολίτης πληρώνει € 2.364 το χρόνο

Οι μέσες τοπικοί φόροι που καταβάλλονται από όλους τους ιταλούς πολίτες στις περιοχές συνήθεις ανήλθε το 2008 σε 2.364 ευρώ. Από αυτά τα 2.364 ευρώ, οι 1.932 ευρώ που σχετίζονται με τους φόρους της περιοχής, € 344 σε φόρους για την Κομμούνα και 88 ευρώ σε φόρους στην επαρχία. Τα δεδομένα είναι το αποτέλεσμα μιας μελέτης της [...]

Η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία είναι 52%

Σύμφωνα με μια μελέτη από το Μέστρε CGIA η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία το 2009 ανήλθαν σε 51,9%, πολύ περισσότερο από το 43,2% που αναφέρθηκαν από Istat. Το τμήμα έρευνας των τεχνιτών του Μέστρε έφτασαν σε αυτό το σχήμα, αφαιρώντας αναλογία φορολογικών εσόδων-ΑΕΠ, η οποία καθορίζει τη φορολογική επιβάρυνση, την παραοικονομία. Istat γεγονός εφαρμόζονται οι κανόνες που υπαγορεύονται από [...]

Φόροι, 7800 ευρώ ετησίως για κάθε ιταλική

Σύμφωνα με μια μελέτη του CGIA Mestre φόρου βάρους (αποτελούμενο αποκλειστικά από φόρους, δασμούς και φόρους) του κάθε ιταλική γλώσσα είναι ίση με περίπου 7800 ευρώ, για να είμαι ακριβής 7777 ευρώ. Ενώ στη Γερμανία το κατά κεφαλή φθάνει 7052 οι χώρες του ευρώ και της ζώνης του ευρώ μόνο στη Γαλλία, η φορολογική επιβάρυνση είναι πιο [...]

Φορολογικής επιβάρυνσης, Ιταλία πέμπτη στην Ευρώπη

Σύμφωνα με έκθεση που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Eurostat, η Ιταλία είναι στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη στη φορολογική επιβάρυνση. Η φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία έφθασε το 43,7% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το μέσο όρο των 27 χωρών της ΕΕ 39,8% και μέσο όρο των 16 χωρών του ευρώ κατά 40,4%. Η φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία [...]

Φόροι επί της εργασίας, της Ιταλίας για πρώτη φορά στην Ευρώπη

Η Ιταλία είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά φορολόγησης της εργασίας. Αυτό προκύπτει από την έκθεση της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία του 2007. Στην Ιταλία, οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αντιπροσωπεύουν το 44% του κόστους εργασίας, σε σύγκριση με το 34,4% του μέσου όρου της ΕΕ. Μετά από [...]