Θέσεις Tagged "ΑΕΠ"

Η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία είναι 52%

Σύμφωνα με μια μελέτη από το CGIA Mestre η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία το 2009 έφθασε το 51,9%, πολύ περισσότερο από το 43,2% που αναφέρθηκαν από Istat. Το τμήμα έρευνας των τεχνιτών του Μέστρε έφτασαν σε αυτό το σχήμα, αφαιρώντας αναλογία φορολογικών εσόδων-ΑΕΠ, η οποία καθορίζει τη φορολογική επιβάρυνση, την παραοικονομία. Istat γεγονός εφαρμόζονται οι κανόνες που υπαγορεύονται από [...]

ΑΕΠ αυξάνεται σε ευρώ

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, είναι αυτό που αποκαλύπτει μια έκθεση της Eurostat. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,6%, στην ΕΕ, η αύξηση ήταν 0,5%. Στη Γαλλία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά το [...]

Ομοσπονδιακό έλλειμμα ρεκόρ τον Απρίλιο: 82.690.000.000 δολάρια

Εγγραφή ομοσπονδιακό έλλειμμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Απρίλιο, το έλλειμμα έχει φτάσει 82.690 εκατομμύρια δολάρια. Τετραπλασιάσει το έλλειμμα τον Απρίλιο του 2009, ανέρχεται σε € 20.900 εκατομμύρια, και πολύ υψηλότερο από το 45 δισεκατομμύρια αναμένεται από τους αναλυτές. Μέσα από τον Απρίλιο είναι το δέκατο ένατο συνεχόμενο μήνα που λήγει στις υποχρεώσεις. Από την αρχή του χρόνου [...]

Ευρωζώνη, ο λόγος του ελλείμματος / ΑΕΠ το 2009 έφθασε το 6,3%

Ο λόγος του ελλείμματος / ΑΕΠ το 2009 έφθασε το 6,3%, σε σύγκριση με 2% το 2008, στη ζώνη του ευρώ και 6,8%, σε σύγκριση με 2,3% το 2008, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα ευρήματα από την έκθεση της Eurostat. Ειδικότερα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς στη ζώνη του ευρώ (οι 16 χώρες του ευρώ) το 2009 ανήλθε πάνω από [...]

ΑΕΠ, δεν προσπέραση Κίνα για την Ιαπωνία

Η ιαπωνική οικονομία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, τουλάχιστον για το 2009. Παρά το ιαπωνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το 2009 έχει μειωθεί κατά 5% ήταν ακόμη υψηλότερο από αυτό της Κίνας. Το 2009, η ιαπωνική ονομαστικό ΑΕΠ ανήλθε σε 5.075 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το ΑΕΠ της Κίνας έχει «σταματήσει» στο 4900000000000 [...]

Ιταλία στον PIIGS;

Τις τελευταίες ημέρες, οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές υπέστησαν βαριές απώλειες, να σταθμίσει στις ευρωπαϊκές αγορές αφορά τους λογαριασμούς ορισμένων χωρών της ΕΕ. Αρχικά η χώρα που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν η Ελλάδα. Ελλάδα έχουν προστεθεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ο Επίτροπος της ΕΕ για οικονομικές υποθέσεις [...]

Το αυξανόμενο χρέος των νοικοκυριών ιταλικά

Το συνολικό χρέος των ιταλικών νοικοκυριών αυξήθηκε το 2009 άνω των € 524 δισεκατομμυρίων, αποκαλύπτει μια μελέτη από το CGIA Mestre. Το μέσο χρέος ανά νοικοκυριό ήταν € 21.270. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ωστόσο, η κατάσταση είναι χειρότερη από ό, τι τα ιταλικά. Στην Ισπανία, το χρέος των νοικοκυριών έχει φτάσει 896 700 000 000 [...]

ΟΟΣΑ: "ΑΕΠ σε ανάκαμψη"

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην περιοχή του ΟΟΣΑ αυξήθηκαν κατά 0,8% από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο, η ανάπτυξη στις χώρες του ΟΟΣΑ είχαν αντί σταματήσει (0%). Στις επτά πιο βιομηχανικών χωρών (G7) το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7%, έναντι αύξησης 0% το προηγούμενο τρίμηνο. Μέσα στο [...]

Ευρωζώνη το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009

Το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ (ΕΕ-16) μειώθηκαν κατά 2,5% το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ΑΕΠ των χωρών της ΕΕ (των χωρών του ευρώ και τις χώρες που δεν υιοθετούν το ευρώ) Έπεσε από 2,4%. Αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat. Στην Ιταλία, το ΑΕΠ μειώθηκε [...]

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Ιταλία στην δέκατη τρίτη θέση στην Ευρώπη

Η Ιταλία είναι στην δέκατη τρίτη θέση στην Ευρώπη για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είναι αυτό που προκύπτει από τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το 2008 της Ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat. Κατά την κατάρτιση της κατάταξης θεωρείται η κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (μονάδες αγοραστικής δύναμης). Λαμβάνοντας υπόψη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσο με το 100 [...]

2 Σελίδα 1 από 2 1 2