Θέσεις Tagged "Linux Kernel"

Κυκλοφόρησε έκδοση 2.6.29.2 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε χθες την έκδοση 2.6.29.2 του πυρήνα του Linux, η τελευταία σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.29.2.tar.bz2 (53,9 MB). Η Αλλαγές βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.

Κυκλοφόρησε έκδοση 2.6.28.8 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε χθες την έκδοση 2.6.28.8 του πυρήνα του Linux, η τελευταία σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.28.8.tar.bz2 (50,3 MB). Η Αλλαγές βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.

Κυκλοφόρησε έκδοση 2.6.28.7 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες η έκδοση 2.6.28.7 του πυρήνα του Linux, η τελευταία σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.28.7.tar.bz2 (50,3 MB). Η Αλλαγές βρίσκεται σε αυτής της σελίδας.

Κυκλοφόρησε έκδοση 2.6.28.6 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε σήμερα την έκδοση 2.6.28.6 του πυρήνα του Linux, η τελευταία σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.28.6.tar.bz2 (50,3 MB). Η Αλλαγές βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.

Κυκλοφόρησε έκδοση 2.6.28.5 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε σήμερα την έκδοση 2.6.28.5 της πυρήνα του Linux, το αργότερο σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.28.5.tar.bz2 (50,3 MB). Η Αλλαγές βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.

Κυκλοφόρησε έκδοση 2.6.28.4 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες η έκδοση 2.6.28.4 του πυρήνα του Linux, η τελευταία σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.28.4.tar.bz2 (50,3 MB). Η Αλλαγές βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.

Κυκλοφόρησε έκδοση 2.6.28.3 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες η έκδοση 2.6.28.3 του πυρήνα του Linux, η τελευταία σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.28.3.tar.bz2 (50.3 MB). Η Αλλαγές βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.

Κυκλοφόρησε έκδοση 2.6.28.2 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες η έκδοση 2.6.28.2 του πυρήνα του Linux, η τελευταία σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.28.2.tar.bz2 (50,3 MB). Το ChangeLog είναι σε αυτή τη σελίδα.

Κυκλοφόρησε έκδοση 2.6.28.1 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε χθες την έκδοση 2.6.28.1 του πυρήνα του Linux, η τελευταία σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.28.1.tar.bz2 (50,3 MB). Η Αλλαγές βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.

Κυκλοφόρησε την έκδοση 2.6.27.9 του πυρήνα του Linux

Ήταν κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα η έκδοση 2.6.27.9 του πυρήνα του Linux, η τελευταία σταθερή έκδοση του πυρήνα του Linux. Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από αυτή τη διεύθυνση: linux-2.6.27.9.tar.bz2 (48 MB). Η Αλλαγές βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.

2 Σελίδα 1 από 2 1 2