Θέσεις Tagged "Ιταλία"

Ο πλούτος των ιταλικών νοικοκυριών μειώνεται σε 8.619 δισεκατομμύρια ευρώ

Ο πλούτος των ιταλικών νοικοκυριών προς τα κάτω σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αυτό είναι ό, τι αποκαλύπτει μια μελέτη από την Τράπεζα της Ιταλίας. Το 2011, η ιταλική πλούτο των νοικοκυριών έχει φθάσει σε € 8.619.000.000, που ισοδυναμεί με μόλις πάνω από € 140.000 κατά κεφαλήν, και € 350.000 ανά οικογένεια. Από αυτά τα 8619 εκατομμύρια 62,8% είναι η [...]

Ιταλικά πέμπτη για τον πλούτο των νοικοκυριών

Σύμφωνα με μια μελέτη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (διαθέσιμη εδώ σε μορφή PDF), τα ιταλικά νοικοκυριά κατετάγη πέμπτη στον κόσμο για το οικονομικό πλούτο. Η οικονομική ευρωστία των ιταλικών νοικοκυριών, υπολογίζεται για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά ομόλογα και τα ίδια κεφάλαια του 2010 είναι ίσο με το 234% του ΑΕΠ [...]

95% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους

Η Ιταλία είναι μια χώρα των μικρών (και μεσαίες) επιχειρήσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια μελέτη της ISTAT για το 2009 ότι το 95% των ιταλικών επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα (πολύ μικρές επιχειρήσεις) και απασχολεί το 47% της συνολικής απασχόλησης και το 65,2%, περίπου 3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, δεν έχει Κανένας εργαζόμενος. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της και [...]

Ο πλούτος των ιταλικών νοικοκυριών ανήλθε σε € 9.732 εκατομμύρια από

Ο πλούτος των ιταλικών νοικοκυριών έχει φθάσει σε € 9.732 εκατομμύρια το 2010, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,83% στην περίοδο 2003-2010, σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από το Κέντρο της PricewaterhouseCoopers και το Πανεπιστήμιο της Πάρμα. Το 37,29% αυτού του πλούτου, ύψους 3.630 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελείται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (το 2003 ήταν η [...]

Τράπεζα της Ιταλίας, η ιταλική πλούτο των νοικοκυριών ανήλθε σε 9,500 δισεκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με μια μελέτη από την Τράπεζα της Ιταλίας, το ακαθάριστο πλούτου στα χέρια των ιταλικών νοικοκυριών στο τέλος του 2009 εκτιμάται σε περίπου 9.500 δισεκατομμύρια (€ 9.448 δισεκατομμύρια για να είμαστε ακριβείς), η καθαρή περιουσία εκτιμήθηκε σε 8,6 τρις ​​ευρώ, περίπου 350.000 ευρώ ανά οικογένεια. Ο πλούτος στο τέλος του 2009 αυξήθηκε κατά 1,1% [...]

Οι τοπικοί φόροι, κάθε πολίτης πληρώνει € 2.364 το χρόνο

Ο μέσος όρος των τοπικών φόρων που καταβάλλονται από κάθε Ιταλός πολίτης στις συνήθεις περιοχές, ανήλθαν το 2008 σε ευρώ 2.364. Από αυτά τα € 2.364, € 1.932 σχετίζονται με τους φόρους στην περιοχή, € 344 σε φόρους του δήμου και 88 ευρώ σε ειδικούς φόρους στην επαρχία. Τα δεδομένα είναι το αποτέλεσμα μιας μελέτης της [...]

Η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία είναι 52%

Σύμφωνα με μια μελέτη από το CGIA Mestre η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία το 2009 ανήλθαν σε 51,9%, πολύ περισσότερο από το 43,2% ανέφερε από την ISTAT. Το τμήμα έρευνας των τεχνιτών του mestre έφτασε σε αυτό το σχήμα, αφαιρώντας φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο καθορίζει τη φορολογική επιβάρυνση, την παραοικονομία. Istat, στην πραγματικότητα εφαρμόζουν τους κανόνες που υπαγορεύονται από την [...]

Ένα αυξανόμενο ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και η ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως αποκαλύπτει μια έκθεση της Eurostat. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,6% στην ΕΕ, η αύξηση ήταν 0,5%. Στη Γαλλία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά [...]

Της ζώνης του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας είναι 10,1%

Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ έχει φτάσει σε 10,1% τον Απρίλιο σε σύγκριση με 10% τον προηγούμενο μήνα, 0,9% περισσότερο από ό, τι τον Απρίλιο του 2009 (όταν ήταν στο 9,2%). Αυτό είναι ό, τι προκύπτει από την έκθεση της Eurostat. Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε το 9,7% τον Απρίλιο, στο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα, [...]

Ζώνη του ευρώ, ο λόγος του ελλείμματος / ΑΕΠ το 2009 έφθασε το 6,3%

Ο λόγος ελλείμματος / ΑΕΠ το 2009 έφθασε το 6,3%, σε σύγκριση με 2% το 2008, η ζώνη του ευρώ και 6,8% σε σύγκριση με 2,3% το 2008, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποκαλύπτεται από την έκθεση της Eurostat. Ειδικότερα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς στη ζώνη του ευρώ (16 χώρες του ευρώ) το 2009 ανήλθαν σε ποσοστώσεων [...]

2 3 Σελίδα 1 από 3 1 2 3