Θέσεις Tagged "υψηλής τεχνολογίας"

Η κρίση επηρεάζει και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

Η οικονομική κρίση που λαμβάνει χώρα αρχίζει να διεκδικήσει τα θύματα ακόμα και στο High Tech. Η Seagate ανακοίνωσε πρόσφατα μια περικοπή του 6% του εργατικού δυναμικού (περίπου 3.000 απολύσεις) και τη μείωση των μισθών των υπαλλήλων της κατά 25%. Seagate αναμένει να ανακτήσει € 130.000.000, χάρη στην αναδιάρθρωση από ένα χρόνο, η [...]