Θέσεις Tagged "Firefox"

Mozilla Firefox 3.1 beta 3 κυκλοφόρησε

Κυκλοφόρησε η τρίτη beta του Firefox 3.1. Οι σημειώσεις έκδοσης είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα. Η λήψη είναι δυνατή από αυτή τη σελίδα ή απευθείας από αυτούς τους συνδέσμους: Firefox Ρύθμιση 3.exe 3.1 Beta (7,4 MB), firefox-3.1b3.tar.bz2 (9,1 MB), Firefox 3.1 Beta 3.dmg (16 , 7 MB).

Mozilla Firefox 3.1 beta 2 κυκλοφόρησε

Κυκλοφόρησε η δεύτερη beta του Firefox 3.1. Οι σημειώσεις έκδοσης είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα. Η λήψη είναι δυνατή από αυτή τη σελίδα ή απευθείας από αυτούς τους συνδέσμους: Firefox Ρύθμιση 2.exe 3.1 Beta (7.21 MB), firefox-3.1b2.tar.bz2 (8.97 MB), Firefox 3.1 Beta 2.dmg (16 , 6 MB).