Αρχείο για το "notebook" κατηγορία

Western Digital παρουσιάζει το 1 TB σκληρούς δίσκους για φορητούς υπολογιστές

Western Digital ανακοίνωσε δύο νέες 2,5 ιντσών σκληρό δίσκο οικογένεια Scorpio Blue με χωρητικότητα 750 gigabytes, WD7500KEVT μοντέλο, και 1 WD10TEVT μοντέλο terabyte. Ένα σκληρό δίσκο 1 terabyte, το πρώτο 2,5 ιντσών για την επίτευξη αυτού του μεγέθους, θα αποτελείται από 3 μαθήματα από 333 gigabyte κάθε που θα τρέχει στις 5200 RPM. [...]

Καλέστε 100 000 άλλες μπαταρίες Sony

Η U. S. Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες, η εθελοντική ανάκληση περίπου 35 000 φορητοί υπολογιστές που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες 65 000 που πωλούνται στον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με την Επιτροπή υπήρχαν 19 αναφορές τέτοιων περιπτώσεων υπερθέρμανσης μπαταριών σε 17 από τα οποία περιγράφουν μια υπερθέρμανση στο σημείο [...]