Αρχείο για Ιανουάριο 2014

Το εμπόριο με ξένες χώρες, η Κίνα ξεπερνά τις ΗΠΑ

Η αξία των συναλλαγών με χώρες του εξωτερικού της Κίνας, το 2013, ξεπέρασε εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αξία των εμπορευμάτων που εξάγονται και εισάγονται από την Κίνα το 2013 ανήλθαν σε 4.160 δισεκατομμυρίων δολαρίων (+ 7,6% σε σύγκριση με το 2012), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την κινεζική κυβέρνηση. Ειδικότερα, οι εξαγωγές της Κίνας έχουν φθάσει [...]