Αρχείο για Απρίλιος 2012

Ιταλία για την πέμπτη πλούτου των νοικοκυριών

Σύμφωνα με μια μελέτη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (διαθέσιμη εδώ σε μορφή PDF), τα ιταλικά νοικοκυριά κατείχε την πέμπτη θέση στον κόσμο για το οικονομικό πλούτο. Το οικονομικό πλούτο των ιταλικών νοικοκυριών, υπολογίζεται για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά ομόλογα και μετοχές για το 2010 είναι ίσο με 234% του ΑΕΠ [...]