Αρχείο για Ιούνιος 2011

95% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους

Η Ιταλία είναι μια χώρα των μικρών (και μεσαίες) επιχειρήσεις. Επιβεβαίωση της μελέτης ISTAT το 2009 ότι το 95% των ιταλικών επιχειρήσεων έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους (μικρές επιχειρήσεις) και απασχολεί το 47% της συνολικής απασχόλησης, και το 65,2%, περίπου 3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, δεν έχει χωρίς υπαλλήλους. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία και την [...]