Αρχείο για Απρ 2011

Ιταλικά πλούτου των νοικοκυριών ανήλθε σε € 9.732.000.000

Ο πλούτος των ιταλικών νοικοκυριών έχει φθάσει σε € 9.732.000.000 το 2010, με μέση ετήσια αύξηση 2,83% κατά την περίοδο 2003-2010, σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο και το Πανεπιστήμιο της Πάρμας. Το 37,29% αυτού του πλούτου, που ανέρχονται σε € 3.630 δισεκατομμύρια, αποτελείται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (το 2003 ήταν η [...]