Αρχείο για την 12 Ιούνη 2010

Η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία είναι 52%

Σύμφωνα με μια μελέτη από το CGIA Mestre πραγματική φορολογική επιβάρυνση στην Ιταλία το 2009 ανήλθαν σε 51,9%, πολύ περισσότερο από το 43,2% φαίνεται από Istat. Το τμήμα έρευνας της τεχνίτες της Μέστρε έφτασε σε αυτό το ποσό, αφαιρώντας φόρου δείκτης εσόδων προς το ΑΕΠ, η οποία καθορίζει τη φορολογική επιβάρυνση, την άτυπη οικονομία. Istat εφαρμόζει τους κανόνες που προβλέπονται από την [...]