Αρχείο για την 29 Δεκ 2009

Στην ΕΕ, το 6% του πληθυσμού είναι ξένο

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat την 1η Ιανουαρίου 2008 σε 27 χώρες της ΕΕ ήταν 30,8 εκατομμύρια αλλοδαποί. Από αυτά τα 11,3 εκατομμύρια είναι πολίτες ενός πολίτη της ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα 19,5 εκατομμύρια είναι οι μετανάστες. Από τα 19 εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες έως 6 εκατομμύρια μη πολίτες της ΕΕ που προέρχονται από [...]