Αρχείο για δεύτερης, Νοεμβρίου 2009

700 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι έτοιμοι να μεταναστεύσουν

700 εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο (περίπου το 16% των ενηλίκων στη Γη), που προέρχονται κυρίως από την Αφρική, είναι έτοιμοι να μεταναστεύσουν μόνιμα σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Η υποστήριξη είναι μια μελέτη Gallup παρουσιάστηκε στην Αθήνα το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη. [...]