Αρχείο για την 13 του Ιούλη του 2009

Κυνηγώντας Ανεμοστρόβιλοι

Μερικά βίντεο που λαμβάνονται από Tornado "Tornado κυνηγοί"