Αρχείο για τις 8 Ιουνίου, 2009

Οι χώρες της ΕΕ έχουν δαπανήσει 26,9% του ΑΕΠ για την κοινωνική προστασία

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2006, δαπανήθηκαν 26,9% του ΑΕΠ για την κοινωνική προστασία. Το 2005 και το 2004, οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ανερχόταν στο 27,1% του ΑΕΠ το 2003 ήταν η [...]