Αρχείο για τις 26 Μαΐου του 2009

του ΑΕΠ της Γερμανίας μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο

Το ΑΕΠ της Γερμανίας μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 3,8% κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Στατιστικής. Είναι η μεγαλύτερη πτώση από το 1970. Σε ετήσια βάση η μείωση ήταν πιο ουσιαστική και του 6,9%. Για να σταθμίσει και την κατάρρευση των εξαγωγών (Γερμανία [...]