Αρχείο για την 30η Ιανουαρίου 2009

Η ύφεση στην Ιαπωνία. Crolla ΑΕΠ των ΗΠΑ, -3,8%

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία η ιαπωνική βιομηχανική παραγωγή έχει πέσει κατά 9,6% το Δεκέμβριο του 2008 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό ανεργίας έχει πάει σε ένα μήνα από το 3,9% στο 4,4% και αυξήθηκαν κατά 16,9% το Δεκέμβριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 4,6% σε σχέση με το [ ...]