Αρχείο για την 20, Ιανουαρίου 2009

Η κρίση πλήττει και τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

Η τρέχουσα οικονομική κρίση αρχίζει να δημιουργεί απώλειες στο τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Η Seagate ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες μια περικοπή του 6% του εργατικού δυναμικού της (περίπου 3000 απολύσεις) και να μειώσει τους μισθούς των υπαλλήλων της μέχρι 25%. Seagate αναμένει να ανακτήσει 130 εκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω της αναδιάρθρωσης, από [...]