Αρχείο για την 29 Δεκέμβρη 2008

FreeBSD 7.1, κυκλοφόρησε το δεύτερο υποψήφιο απελευθέρωσης

Ανακοινώθηκε για την απελευθέρωση την ημέρα των Χριστουγέννων του δεύτερου υποψηφίου του FreeBSD 7.1. Η λήψη μπορεί να γίνει από αυτή τη σελίδα, είτε απευθείας από τους συνδέσμους: 7.1-RC2-i386-dvd1.iso.gz (1.809 MB), 7.1-RC2-amd64-dvd1.iso.gz (1.807 MB).

Mandriva Linux 2009,1 Alpha 1 αποδεσμεύεται

Ανακοινώθηκε πριν από τα Χριστούγεννα, την πρώτη έκδοση alpha του Mandriva 2009.1. Οι σημειώσεις κυκλοφορίας είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα errata είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα. Μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτή τη σελίδα, είτε απευθείας από τους συνδέσμους: Mandriva-linux-free-2009.1-α-DVD-i586.iso (4.451 MB), mandriva-linux-2009.1-free-dvd-α-x86_64.iso (3.903 MB)