Αρχείο για την 20 Δεκέμβρη του 2008

NASA πωλεί Διαστημικό Λεωφορείο

NASA σκοπεύει να διαθέσει τρία Διαστημικό Λεωφορείο από τη στιγμή που έχετε τελειώσει την εργασία της ζωής τους, κατά πάσα πιθανότητα πριν από το τέλος του 2010. Ανακοινώθηκε στο δικτυακό τόπο της αίτησης για πληροφορίες που δίνονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία επιστήμης και άλλους ανάλογους οργανισμούς σχετικά με την ικανότητά τους να αποκτήσουν και να δείξει [...]