Αρχείο για την 10η Δεκεμβρίου του 2008

FreeBSD 7.1, που κυκλοφόρησε την πρώτη υποψήφια έκδοση

Χθες ανακοίνωσε την κυκλοφορία του FreeBSD 7.1 RC1. Εμείς θα κυκλοφορήσει τουλάχιστον άλλη υποψήφια έκδοση πριν από την τελική έκδοση αναμένεται σε περίπου 3 εβδομάδες. Η λήψη του RC1 είναι δυνατή από αυτή τη σελίδα, ή απευθείας από αυτούς τους συνδέσμους: 7.1-RC1-i386-dvd1.iso.gz (1.808 MB), 7.1-RC1-amd64-dvd1.iso.gz (1.806 MB).