Stillinger Tagged "FMI"

Italiensk femtedel for husholdningernes formue

Ifølge en undersøgelse foretaget af Den Internationale Valutafond, Global Financial Stability Report (findes her i PDF-format), er italienske husholdninger rangeret femte i verden for finansielle formue. Den finansielle rigdom af italienske husholdninger, beregnet på pensionsfonde, statsobligationer og egenkapital i 2010 svarer til 234% af BNP [...]